http://nhadattphcm.com.vn/index.html

NHADATTPHCM.COM.VN

Hôm nay, Thứ Năm 28/07/2016

Giá: [Xem tất cả các hạng mục]
744194.jpg 791127.png

icon-phongthuyTin tức phong thủy

Lười biếng – Phong cách quản trị "lùi 1 bước để quan sát" mà bất kỳ lãnh đạo nào cũng nên học theo

"Lười biếng" là cách quản trị lùi lại một bước, tinh giản đội ngũ nhân viên và trở thành người quan sát thay vì trực tiếp tham gia làm việc tại doanh nghiệp của chính mình.

Xem thêm
422175.jpg 251289.jpg